Laliki Ośrodek Rehabilitacyjno Szkoleniowo Wypoczynkowy

Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Wypoczynkowego
Zakład Aktywności Zawodowej

Mamy przyjemność gościć Państwa w  naszym obiekcie i by zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt,
prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu

 

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00.
 2. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do zmniejszenia kosztów.
 3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Ośrodka powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać na jego terenie od godz. 7.00 do godz. 22.00
 5. Ośrodek ma obowiązek:
 • zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • zapewnić bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji,
 • zareagować na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia odnośnie czystości i porządku w ośrodku oraz poziomu usług.
 1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. W Ośrodku zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości Ośrodka. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking na terenie Ośrodka jest niestrzeżony.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, zgasić światła i zakręcić wodę, klucz do pokoju pozostawić w Recepcji.
 6. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenie i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek obciąży Gościa:
 • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,
 • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
 • za dewastację pokoju, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.
 1. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 1. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest w pokojach: palenie papierosów pod karą grzywny, używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju
 3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie obiektu powinny :
 • Natychmiast powiadomić pracownika Recepcji
 • Stosować się do poleceń pracowników Ośrodka
 • Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami
 • Nie ulegać panice, zachować spokój i rozwagę
 • Umożliwić dojazd służbom ratowniczym
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Ośrodka będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 2. Dane osobowe:    
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowy Laliki z siedzibą w Lalikach 365, 34-373 Zwardoń
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. 
 • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek.
 • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. 

Haslo wizerunkowe czcionkigościnna przestrzeń spokoju i wygody

Drogi Gościu, czy wiesz, że korzystając z naszych usług nie tylko wspierasz
Osoby Niepełnosprawne ale również możesz obniżyć swoje wpłaty na PFRON???
Wystarczy zmówić u nas usługę.
Dowiedz się więcej »

LUDZIE DOBREGO SERCA - WSPIERAJĄ I POMAGAJĄ 

banery zywiec

 Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK

silesia

 

 

 dyplom
2345

 

Organizator 

Partnerzy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacja Braci Golec

 Gmina Milówka Simon IdesŚląskie. Pozytywna enegria karpinski2

owes   zywieckiraj  unicomputers logo

Polecamy 

ziolowe-spa Beskid-Tour